LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM HỌC 2016 - 2017     

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

21/08/2017

v9h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

v15h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2017 – 2018 (cơ sở Thành phố HCM).

- Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị: P. HCQT, P. KHTC, Phụ trách P. ĐT&CTSV và BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng Họp BGH.

 

THỨ BA

22/08/2017

v8h00: Hội thảo về Bêtông và Nứt của kết cấu bêtông (Vụ Vật liệu xây dựng – Bộ XD chủ trì).

- Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Hội trường A106.

 

 

THỨ TƯ

23/08/2017

v8h00: Hội thảo về Vật liệu thay thế cát tự nhiên trong xây dựng (Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ XD chủ trì).

- Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Hội trường A106.

 

 

THỨ NĂM

24/08/2017

 

v8h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường.

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng Họp BGH.

(P. QLKH&CN chuẩn bị nội dung và thông báo mời họp)

 

THỨ SÁU

25/08/2017

 

v9h00: Họp Hội đồng xét nâng lương quý 3 năm 2017.

- Thành phần: Theo Quyết định số 485 QĐ – ĐHKT ngày 21/8/2017.

- Địa điểm: Phòng Họp BGH.

(P. TCNS chuẩn bị nội dung và thông báo mời họp)

 

THỨ BẢY

26/08/2017

 

 

v14h30: Hội thảo giới thiệu chương trình ATCM và thông báo thông tin về học bổng dành cho học sinh.

- Thành phần: Trung tâm ĐTQT, đại diện UCN và khách mời.

- Địa điểm: Phòng Họp BGH.

(Trung tâm ĐTQT chuẩn bị nội dung và thông báo dự Hội thảo) 

*Ghi chú: - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh